1. Trang chủ
  2. Chuyện của Thức
  3. 🎊 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝟒𝟖 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮́𝐜 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐠 quay lại 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇.
🎊 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝟒𝟖 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮́𝐜 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐠 quay lại 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇.

16.05.2020

🎊 𝐓𝐡𝐮̛́𝐜 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝟒𝟖 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮́𝐜 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐠 quay lại 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟐𝟒𝐇.

👉 Có những “cái chờ” không thể nói thành lời! Nhất là “chờ” một ai đó mở lời hẹn một buổi cà phê vào ngày cuối tuần.

Tối nay, bạn có muốn nghe câu rủ rê cửa miệng của người Sài Gòn “Cà phê không?”. Đừng chần chừ tìm kiếm lý do nữa, chủ động “lập kèo” tối nay thôi!
👉 Đơn giản chỉ vì hôm nay là ngày cuối tuần và cửa hàng Thức Coffee 48 Huỳnh Thúc Kháng chính thức quay lại hoạt động 24/7 để phục vụ cho các “cú đêm” Sài Gòn.

Nhắn nhẹ một tin cho bạn bè hẹn cà phê “xuyên đêm” cùng Thức nào! 😊
____________________
#thuccoffee247 #open24h #48HuỳnhThúcKháng #overnight