1. Trang chủ
  2. Menu
  3. CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG

Thức Menu

CÀ PHÊ TRUYỀN THỐNG

CÀ PHÊ SỮA
CÀ PHÊ SỮA

33.000đ

CÀ PHÊ ĐEN
CÀ PHÊ ĐEN

30.000đ

Ưu đãi khi đến với Thức